Tetoválások – Alkotások a lelkünkön

Miért tetováltat valaki? Milyen témakörökbe sorolhatóak a minták? Milyen jelentéssel bírnak egyes szimbólumok és vajon kötődünk-e ezekhez az alkotásokhoz? Ha igen, akkor miért? A kérdésekre adott válasz egyénenként máshogy hangzik, de megkíséreltük a különböző motivációkat és a tetoválások célját egyszerűen összefoglalni.

Esztétika

Tetoválószalonok nyíltak, hangsúlyt kapott a médiában, például a  2000-es években készült, nagysikerű Miami Ink című sorozat is a tetoválás hátterét mutatja be. Nem csoda hát, hogy szépen lassan, ha nem is az elsődleges, de az egyik legkézenfekvőbb módjává vált testünk ily módon való dekorálása. Mind a színes, mind a szürke-fekete, már-már a teljes testet elfedő, vagy az épphogy látszódó alkotások is könnyedén vonzzák a tekinteteket. Cél lehet, hogy egy heget, kisebb torzulást elfedjünk, eltereljük a figyelmet más bőrhibánkról. Nem utolsó szempont, hogy minden elérhető, mi szem-szájnak ingere, nem csak a kész termékek közül válogathatunk, hanem részt is vehetünk a tervezés folyamatában. Sokkal jobban illeni fog hozzánk, ami mellett döntöttünk, mintha csak egy bolt polcáról vennénk le egy ruhadarabot.

Kép: The Guardian

Önmeghatározás

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az önkifejezés, szerencsés esetben pedig belső identitásunk külsőleg is ábrázolhatóvá válik, amelyhez nem csak a ruházkodás, hanem a tetoválások is hozzájárulnak. Ezek az alkotások megmutatják a világnak, hogy milyen stílusirányzatokat követünk, mit tartunk érdekesnek, milyen produktumok azok, amik lenyűgöznek minket. Rajtuk keresztül elhatárolódunk bizonyos fogalmaktól, gondolatoktól, míg amiket “magunkénak érzünk”, a bőrünkre is felfestetjük. 

Ennek a tudatos vagy épp tudattalan szándéknak a megnyilvánulási formái sokszínűek, legyen szó egyszerűen ízlésbeli különbségről vagy társadalmi hovatartozásról, vallási kérdésekről. Jelképezhetik a jelenünket, de utalhatnak álmokra, amelyeket dédelgetünk, az értékekre, amiket szeretnénk magunkénak tudni. Elterjedt példái ennek az állatok szimbolikája, és a hozzájuk kapcsolt tulajdonságok. Mások a tetoválás “bevállalásával” akarják alakítani a társadalomban róluk kialakult képet. A véleményformálás, szélsőséges esetekben a lázadás egyik eszköze. A végső cél tehát önmagunk definiálása, illetve az üzenetközvetítés az egyénről a közösség számára.

Bizonyos motívumok értelmezése nem lesz egy idő után helytálló, mivel átformálódhat a gondolkodásmódunk, és amit korábban értékesnek tartottunk, kiveszhet az életünkből.  Ezért kell megfontolni hogy amit ki akarunk fejezni, milyen formát öltsön és testünk mely részére kerüljön. Ha segítséget kérünk, és hagyjuk, hogy teljesen kifforja magát az elképzelés, akkor biztosan egy olyan illusztráció mellett döntünk, amelyet  később sem szégyellünk. 

Kép: wallpaper.dog

Rítusok hiánya

Életünk gerince meghatározó pillanatokból, fontos emlékekből, fordulópontokból épül fel. Korábban a természetben lezajló ciklikus változások is teret adtak különböző rituálék elvégzéséhez. A fiatalabb generáció esetében a beavatási szertartások hiányáról beszélhetünk, amelyek az egyént a közösség teljes jogú tagjává emelték. Napjainkban azonban az önálló élet elindításához szükséges változások később, vagy egyáltalán nem következnek be, például kevesebb házasság köttetik, a szülőkről való leválás folyamata sem letisztult, és a munkába lépés sem jelent biztos pontot. Egy tetoválás elkészíttetése nem helyettesítheti mindezt, de a függetlenséget és az önálló döntéshozatal jogát szimbolizálhatja.  

Életünk előrehaladtával pedig egyre több változáshoz kell alkalmazkodnunk, el kell hagynunk régi szokásokat és az “újra” kell koncentrálnunk, hisz a minket körülvevő világ is állandó változás révén működik. Így képesek a tetoválások “orvosolni” a problémát: összességében az életünkben lezajló folyamatok megörökítése a cél. Emlékállításként szolgálnak vagy tiszteletadást jelenthetnek, dátumok esetén vagy ha szeretteink arcképéről van szó. Valamilyen trauma feldolgozásában segítenek vagy számunkra fontos eszmék, iránymutató elvek, gondolatok kerülhetnek a bőrünkre.