Kaphatok pénzt az egyetememtől? Mire? (ELTE)

A diákönkormányzatok tagjain kívül nem sokan vannak tisztában azzal, hogy a tanulmányi és a rendszeres, szociális alapon járó ösztöndíjakon kívül milyen lehetőségeik vannak, ha felsőoktatási vonatkozású pénzszerzési lehetőségről van szó. Mi most cikksorozatunk első részében az ELTE, azon belül pedig leginkább a Bölcsészettudományi Kar kevésbé ismert pályázat-, illetve ösztöndíj-lehetőségeit vesszük számba: lássuk, milyen juttatások járnak kulturális vagy tudományos tevékenység, sportolás, továbbá rendkívüli, szociális vonatkozású esemény kapcsán az intézmény hallgatóinak.

Borítókép: pixabay.com

Sok hallgató gyakran többéves képzése alatt egyszer sem szembesül azzal, hogy a tanulmányi és a rendszeres szociális alapon járó ösztöndíjakon kívül milyen alapon lehet még jogosult intézményi támogatásra. Összegyűjtöttünk néhány főbb ösztöndíj-típust, hogy ti is jobban átlássátok, mire és hogyan kaphattok pénzt az ELTE-től. A következőkben azonban még több intézmény még több karát vesszük górcső alá – addig is mindenkit buzdítanánk arra, hogy nézzen körbe saját egyeteme honlapján a szóba jöhető támogatásokkal kapcsolatban: a befektetett energia a legtöbb esetben meghozza a gyümölcsét.

1. HALLGATÓI KULTURÁLIS ÉS SZAKMAI PÁLYÁZAT

Az összes ELTE hallgató számára elérhető pályázat a diákok kulturális és szakmai tevékenységét támogatja. A támogatott tevékenységek közé sorolhatóak többek között a szakmai tanulmányutak, gyakorlatok-terepmunkák, a tanulmányi versenyeken való részvétel, és hallgatói csoportok számára létrehozott képzések, valamint szakmai vagy kulturális programok szervezése is. Szóval ha aktív vagy ilyesmikben, vagy tervezel ilyen tevékenységekben részt venni, ezt a pályázatot neked találták ki! Azonban arra figyeljetek, hogy a hallgatói önkormányzat tevékenységére, konferencia-részvételre, profitot hozó rendezvényekre-eseményekre, továbbá más forrásból is támogatott programokra a pályázati összeg nem fordítható, tehát ilyen esetekben nem is nyerhető el. (A beszúrt linken további rektori ösztöndíjakról, támogatásokról is informálódhattok.)

2. RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

A soron következő támogatás ugyancsak elérhető az ELTE állami ösztöndíjas hallgatói számára (bővebb információ és a támogatásban résztvevő alapkarok a linkre kattintva tekinthetőek meg). Ez a juttatás egyszeri, és a hallgató (és a szűk környezetében élők) szociális helyzetének váratlan, anyagi vonzattal is járó romlását hivatott enyhíteni: ide tartoznak a haláleset, gyermekszületés és válás, a munkaviszonyból vagy egészségügyi állapotból kifolyó, jelentős kiadást jelentő változások, a különböző gyógyászati és egyéb segédeszközök (hallásjavítók, látásjavítók, mobilitást segítők, fehér bot, szemüveglencse + és – 2 dioptriától) beszerzésében nyújtott segítség, illetve az egyéb anyagi nehézséget vagy kárt enyhítendő kifizetések is pl. gyógyszerekre vagy a hallgató otthonául szolgáló ingatlanban esett anyagi kár (pl. tűzeset vagy vízkár) enyhítésére.

Ennél a pályázatnál arra kell figyelni, hogy a rendkívüli esemény megtörténte és a pályázat leadása között maximum 90 nap telhet el (azonban ebbe nem számít bele a január és a nyári hónapok). Fontos, hogy a pályázónak a kért dokumentumokkal igazolnia kell a rendkívüli szociális (rendszeres szociális támogatás hiányában pedig az általános szociális) körülményeit is és írásban is ki kell fejtenie a Bizottságnak a pályázatának indokát, illetve hogy a szóban forgó esemény hogyan befolyásolja szociális és anyagi helyzetét.

3. SPORTPÁLYÁZAT

Az ELTE BTK-n sportösztöndíj jár a tantervi teljesítményen túlmutató, anyagi ráfordítással járó vagy ingyenes (!), kiemelkedő sporttevékenységért végzéséért és szervezéséért. A támogatás megjelenhet havi lebontásban a sportolással töltött óraszám függvényében (2000, 5000, 7500 Ft), továbbá országos vagy nemzetközi versenyen való részvételért és helyezésért, és kari sporttevékenység indításáért is kiutalhatják. A többi támogatáshoz hasonlóan itt is jelentős összegek üthetik a hallgatók markát: az országos versenyeken való rendszeres részvétel félévente akár 40000, a nemzetközi pedig 80000 Ft bevételt is hozhat a sportoló diákok számára. A pályázáshoz a linken részletezett pályázati leírást (részvevők, okok, cél, motiváció, a megvalósulás ideje), a szükséges igazolásokat és egy ún. költségtervezetet kell benyújtani, ami a tevékenységgel járó/becsült kiadásokat sorjázza. Fontos, hogy utólagosan (egy évre visszamenőleg) és előzetesen is be lehet nyújtani a pályázatot: utóbbi esetben azonban egy beszámolót is mellékelni kell a pályázati anyaghoz, 30 napon belül.

4. KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Ezt a pályázatot tantervi követelményeken túlmutató kulturális vagy művészeti tevékenység végzéséért vagy szervezéséért kaphatják meg az ELTE BTK állami ösztöndíjas és nappali, költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói. A pályázat a Neptunon keresztül az Ügyintézés menüpont Kérvények nevű almenüje alatti kérvénysablonon keresztül nyújtható be – itt egyébként a legtöbb intézményi pályázati lehetőséget megtalálják az érdeklődők. A támogatás alkalomszám függvényében kulturális/művészeti tevékenységért, versenyen (havonta max. 5000, félévente max. 40000 Ft) vagy művészeti oktatásban való részvételért (havonta max. 15000, félévente max. 60000 Ft), cikkírásért (cikkenként max. 5000 Ft, félévente max. 10 cikkre a megjelenéstől számított két hónapon belül) vagy kulturális/művészeti programszervezésért nyerhető el. A pályázati követelményeket egy, a már fentebb említett pályázati leírás, a linken felsorolt szükséges igazolások, egy tanári ajánlás és egy költségtervezet benyújtása teszik ki – ha ilyesmi tevekénységeket végzel, mindenképpen érdemes pályáznod: a leírás mindig bonyolultabbnak tűnik, mint a procedúra valójában, ez azonban soha ne ijesszen el a pénzszerzési lehetőségtől.

5. TUDOMÁNYSZERVEZÉSI ÉS KUTATÁSI PÁLYÁZAT

Ezen, általunk utolsóként felsorolt támogatást is az ELTE bölcsészhallgatói igényelhetik, de ezúttal azok, akik kiemelkedő tudományos tevékenységet végeznek vagy a tudományos életben aktívan vesznek részt. A pályázat támogatja az egyéni vagy csoportosan végzett hazai és külföldi szakmai tevékenységeket, kutatóutakat, valamint a szakmai konferenciákon vagy kutatásokban való részvételt is. Az ösztöndíj alkalmanként vagy félévekre vetítve fizet a nyerteseknek: példának okáért egy egynapos, hazai konferenciarészvétel alkalmanként 20000, egy többnapos 60000, egy többnapos külföldön pedig 180000 Ft bevételt jelenthet a résztvevőnek – ami, valljuk be, nem csekély összeg. A pályázat ezek mellett a szigorúan tudományos (!) témákkal foglalkozó rendezvények, kerekasztal-beszélgetések, konferenciák támogatásában is részt vesz: a jelenlegi félévben a hallgatói normatíva 166.600 Ft – ennek a résztvevő hallgatók létszámának függvényében 3, illetve 4-szerese a maximum bezsebelhető összeg.

Az oktatóknak segítő lelkes hallgatók sem maradnak ki a támogatásból: a demonstrátori munkáért szemeszterenként 70000 Ft is járhat. A lista azonban még így sem teljes, hiszen tudományos kiadványok létrehozásáért (amiért a hallgatói normatíva maximum 3-szorosát lehet kapni), továbbá folyóiratok, hallgatói- és konferenciakötetek összeállításáért és tudományos publikálásért (cikkenként maximum 5000, egy félévben max. 25000 Ft) is jár a támogatás. A követelmény itt egy pályázati leírás, két tanári ajánlás, egy költségtervezet, utólagos pályázás esetén pedig egy 30 napon belüli beszámoló is, amit a rendezvény/kutatóút végétől, vagy a kiadvány megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Reméljük, a fent összeállított listával tudtunk nektek segíteni abban, hogy kicsit jobban belelássatok az ELTE (BTK) támogatási rendszerébe. Tartsatok velünk, és a következő részekben még több egyetemnél nézzük meg ugyanezt – addig is, még egyszer bátorítanánk mindenkit arra, hogy kutakodjon kicsit az intézménye elnyerhető támogatásai és pályázatai között, hiszen aki keres, az bizony gyakran talál is. (Az érdeklődőknek pedig elsősorban ezt és ezt az oldalt ajánljuk kiindulási pontként.)